Oglasi

 

Klaudija Kardinale:

Dajte mi doživljenu priču! Neću više da glumim izmišljotine...

 

Pisac divljine (divlji pesnik)

BOGDAN RADULOVIĆ

Traži filmske stvaraoce i reditelje koji bi njegova dela, doživljena u divljini najdivljijeg sjaja, pretočili u sedmu umetnost.

Sarađivati hoće samo sa ljudima čiji je svet divljina i njen divlji sjaj.

Kontakt: Bogdan Radulović

Vidikovački Venac 41/VII - 31

11090 Beograd

Telefon: (011)2337-327


(Strana je u pripremi)