Kovano gvožđe Kolaček

Mozaici, kamen i školjke

Kip

Hrast

Uvo Svetog Petra 2

Uvo Svetog Petra 1

Klješta kosmača

Ilir

Anđeo

Indijanac

Đavolak 2

Đavolak 1

Žmirak

Bele ruže

Orao