Kovano gvožđe Kolaček

Ograde, kapije i balkoni

Balkon 3

Balkon 2

Balkon 1

Kapija 7

Kapija 6

Kapija 5

Kapija 4

Kapija 3

Kapija 2

Kapija 1

Ograda 6

Ograda 5

Ograda 4

Ograda 3

Ograda 2

Ograda 1

Ograda 7

Kapija 8